Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.08.2019 16:06 (Üye) Soru : 4C devlet memuru (doktor) sürücü kursunda vermiş olduğu aylık 16 saatlik eğitim nedeniyle 4A sigortaya tabi midir?

Cevap : Devlet memurları sigorta 4 a kapsamında çalışamazlar. Memurların, görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler bu yasaklamalardan hariçtir. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler de bu yasaklamanın dışındadır. Ayrıca devlet memurları, yönetim kurulu üyesi olmadıkları sürece, hisse senetlerini alarak Anonim Şirketlere ortak olabilirler. Bunun dışında devlet memurlarının gelir getirici iş yasağı kapsamlıdır. Öyle ki, devlet memurlarının yakınlarının gelir getirici işlerini dahi bildirmeleri zorunludur. Bu kapsamda; eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.