Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.08.2019 09:33 (Üye) Soru : Günaydın, 7143 yasadan önce Vuk 359 a istinaden vergi incelemesi başlayan firma 2016 ve 2017 matrah artırımı yapamadı Vergi incelemesinden sorunsuz çıkarsa 1 ay içinde 7143 yasa ya göre matrah artırımında bulunabilecek Bu 1 aylık süre ne zaman başlayacak? - Vergi incelemesi bitip vergi inceleme tutanağının imzalandığı gün mü? - Vergi inceleme tutanağının vergi dairesine ulaştığı gün mü? Bir aylık süre kaçırmak istemiyoruz ne yapmalıyız? Kolay Gelsin

Cevap : Raporun Mükellefe tebliğ edildiği günde süre başlar. 7143/5-(9)- 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” veya bu fiiller nedeniyle incelemesi devam edenler ile terör suçundan hüküm giyenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinden yararlanamazlar. Şu kadar ki 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığının tespit edilememesi durumunda, BU DURUMUN TESPİTİNE İLİŞKİN RAPORUN MÜKELLEFLERE TEBLİĞİ TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE YAZILI BAŞVURMALARI, MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI SONUCU HESAPLANAN VERGİLERİ, RAPORUN TEBLİĞİNİ İZLEYEN AYDAN BAŞLAMAK ÜZERE İKİŞER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE ALTI EŞİT TAKSİTTE ÖDEMELERİ VE MADDEDE ÖNGÖRÜLEN DİĞER ŞARTLARI YERİNE GETİRMELERİ KOŞULUYLA BU MADDE HÜKÜMLERİNDEN YARARLANIRLAR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.