Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.08.2019 10:14 (Üye) Soru : Merhaba sayın yetkili şahısın mesken olarak kiraya vermiş olduğu yeri kiracı home ofis yapmıştır. sorum kiraya verenin kira gelir beyanında mesken olarakmı yoksa işyeri olarakmı bildirecektir.ve buradan yapılan stopaj ödemelerini kiraya veren vergiden mahsup edebilecekmidir. (mesken olduğu için) kiraya verenin karşılaşacağı başka yükümlülükler varmıdır.

Cevap : Kullanım amacı iş yeri olması nedeni ile kiracı kira ödemesinden % 20GV stopajı yapacak, Kira geliri elde eden kişi de İş yeri GMSİ beyanın da bulunacaktır. Hesaplanan vergiden kesilen vergi mahsup edilecektir.(GVK 86. maddedeki şartlara göre)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.