Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.08.2019 15:15 (Üye) Soru : 6736 sayılı kanuna uygun olarak yapılan matrah artışlarının son taksitleri 31.01.2020 tarihinde sona ermektedir. Son taksitin vadesi olan 31.01.2020 tarihine kadar bu yasadan yararlanan vergi mükellefleri , taksitlerinin tamamını ödeyemesi halinde bu yasadan kaynaklanan matrah artışı yasal hakları sona erer mi ? 6736 sayılı kanundaki matrah artışlarındaki vergi taksitlerinin ödenmemesi hali yasanın getirdiği hakları ortadan kaldırır mı ?

Cevap : 6736 sayılı yasa ya göre ödenmeyen matrah artırımı taksitleri gecikme zammının 2 katı ile ödenir kanun avantajları kayıp olmaz.7143 göre yapılan matrah artırımlarında taksidin birinin ödenmemesi halinde avantajlar kalkar. İki kanun farklı hükümler taşımaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.