Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.08.2019 10:24 (Üye) Soru : Merhabalar, ücretli çalışan bir kişi aynı takvim yılı içerisinde bir işverenden ayrılıp başka bir işverende çalışmaya başlaması durumunda işçinin yeni işverene kümülatif vergi matrahını beyan edip, gelir vergisi dilimine kaldığı dilimden mi devam etmesi gerekir, yoksa yeni işverende gelir vergisi matrahı sıfırdan mı başlanmalıdır? Teşekkür ederim, Saygılarımla,

Cevap : Kümüle vergi matrahı taşınması işlemi 2003 yılında sona ermiştir.Her işveren için vergi dilimi yeniden başlar . Bir takvim yılında birden fazla işverenden işverenden ücret elde edilmesi halinde elde edilen ücret geliri için GVK 86. maddedeki koşullara göre Yıllık beyanname verilir.Hesaplanan vergiden kesilen vergiler mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.