Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.09.2019 09:06 (Üye) Soru : 2000 yılında kurulan limited şirket firmamız için sermaye arttırımı yapmak istiyoruz, sermaye tespit raporunda Sermayenin Ödendiği yıllara ait defterler 'e zaman aşımından dolayı ulaşamıyoruz, rapor eksik kalıyor...ticaret odası size yönlendirdi. bu durum için nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir...İlginize teşekkür ederiz.

Cevap : yazılacak rapor son defter kayıtları dikkate alınarakta yazılabilir, sicilin aradığı sermayenin ödenmiş olması ile bu sermayenin TTK 376 ya uygun özvarlıığın içine korunuyor olmasının tespitidir. eldeki verilr çerçevesinde raporun yazılmasına sicil müdürlüğünce itiraz gelmemektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.