Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.09.2019 13:04 (Üye) Soru : Merhabalar. 01.08.2019 tarihinden itibaren yurtdışı çalışmaları için borçlanacak olanların ödiyecekleri prim oranı % 45 ve Türkiye deki hizmetleri nereden olursa olsun bu borçlanmanın 4/b isteğe bağlı olacağı duyuruldu.01.08.2019 tarihinden önce müracaat edenler için , hizmetin nezaman sonlanacağı belli olmadan yani geleceğe yönelik eski mevzuata göre borçlanmaları mümkünmü?

Cevap : Bugüne kadar olan uygulamada Türkiye’de sigortalılık hizmeti varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) haline göre, sigortalılık yoksa Bağ-Kur (4/b) kapsamında geçmiş hizmet süresi olarak kabul edilmekte idi. Ancak, 7186 sayılı Torba Kanunla yapılan değişiklik uyarınca 01.08.2019 tarihinden itibaren yapılacak olan yurtdışı borçlanmalarında, en son sigortalılık statüsünün ne olduğuna bakılmaksızın borçlandırılan yurtdışı hizmet süreleri artık 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi (Bağkur) kapsamında değerlendirilecektir.Borçlanma prim oranının %32’den %45’e yükseltilmesi ve borçlanılan sürelerin 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilmesine ilişkin değişiklikler, 7186 sayılı Kanunun Resmi Gazete'de yayımını izleyen aybaşından, yani 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla, değişikliklerin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos 2019 tarihinden önce yurtdışında geçen süreleri borçlanma talebinde bulunup, tahakkuk ettirilen borçların yasal süresi içinde (borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde) ödenmesi halinde eski hükümler uygulanacaktır. Bu bağlamda, borçlanma tutarının hesabında yüzde 32 oranı esas alınacak ve borçlanılan süreler, Türkiye'de sigortalılığı olanların borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık statüsünde geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, yurtdışı borçlanması yapmayı düşünenlerin, avantajlı eski hükümlere göre borçlanma yapabilmeleri için 31 Temmuz 2019 tarihine kadar SGK’ya başvuruda bulunmaları gerekmekteydi.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.