Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.09.2019 14:29 (Üye) Soru : iyi günler 2017 yılı itibari ile 5 milyon Tl üzerinde brüt satış tutarımız bulunmaktadir. 1-)Bu günkü mevzuata göre e arşiv fatura , e fatura , e defter uygulamasına ne zaman başlanılması gerekmektedir.? 2-)Gündemde olan taslakla yürürlüğe girerse bu durumda 2020 olarak uygulamaya dahil mi olmalıyız teşekkürler

Cevap : 1- e-arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ancak 464 Sıra No.lu VUKGT uyarınca internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, 31/12/2018 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2019 tarihinden itibaren e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar. İNTENET üzerinden satış yoksa zorunluluk da yoktur. 2-TASLAK tebliği yürürlüğe girmeden yorum yapmak yanlış olur.TASLAK her zaman değişebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.