Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.09.2019 13:49 (Üye) Soru : Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Net Ücretin İçine Dahil Midir hk. Soru: Bir işe giriyorsunuz ve işverenle aranızda iş sözleşmesi imzalıyorsunuz. Örnek verelim; sözleşmenizde “aylık net maaş 4.000,00 TL” şeklinde yazıyor ve sözleşme metninin içerisinde AGİ hakkında hiçbir ibare bulunmuyor. İşverenle aranızda AGİ hakkında sözlü bir görüşme de geçmedi diyelim. Medeni durumunuzu da bekar ve çocuksuz olarak varsayalım. Soru 1: Bu durumda; iş yeri, bu personele aylık maaşını 4.000,00 + AGİ = 4.191,88 TL olarak mı ödemeli yoksa 3.808,12 + 191,88 = 4.000,00 TL olarak mı ödemeli? Soru 2: Eğer doğru olan “4.000,00 + AGİ” şeklindeyse, ancak personele geçmişten bugüne kadar AGİ içinde dahil olarak 4.000,00 TL ödendiyse; bu işçi, geriye dönük alamadığı AGİ tutarlarını işverenden topluca talep edebilir mi? Evet ise, geri dönük maksimum kaç yıllık alacak talep edilebilir? Soru 3: Bazı çalışan arkadaşlarımıza sorduğumuzda, sözleşmede belirtilen net maaş + AGİ şeklinde maaşlarını aldıklarını, bazıları ise AGİ dahil hepsi içinde ödeme aldıklarını belirttiler. Bu konu hakkında açık ve net bir yasa var mıdır? Kanunen uyulması gerken, doğru olan yöntem hangisidir? Bilgi: Bekar çalışanlar için 2019 yılı AGİ tutarı 191,88 TL. Bilgi 2: Sözleşmede anlaşılan net ücret, asgari ücretten yüksektir. Asgari ücretlere 191,88 TL’lik AGİ’yi dahil ediyorlar, yasal olarak uygulama böyle biliyorum. Ancak asgari ücretin üzerindeki ücretler için bilinen yasal uygulama nedir bilmiyorum. Sorularıma verdiğiniz yanıtlar için şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevap : NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil): 2.020,59 TL İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarının, o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi, işverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği taşıyacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş olacaktır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen şekilde ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi o ayda eksik beyan edilmiş vergi tevkifatı olarak kabul edilerek, bu vergiler için de işverenler hakkında cezalı tarhiyat yapılacaktır. Asgari geçim indirimi avantajından, ücret seviyesi ne olursa olsun, medeni durumları aynı olan gerçek usulde ücret geliri elde eden tüm ücretliler aynı ölçüde yararlanacaktır. Yani eşi çalışmayan ve dört çocuğu üzerinden sistemden yararlanan bir asgari ücretli ile aynı şartlarda eşi çalışmayan ve dört çocuğu bulunan ve 10.000 TL ücret alan bir ücretlinin alacağı asgari geçim indirimi tutarı aynı olmaktadır. Ücretin asgari ücretin üzerinde olduğu durumlarda iş sözleşmesinde de ayrıca açıklaması bulunmayan agi işçi ve işveren arasında muhalefet oluşturuyor ise konuyu adli makamlara taşımaları gerekecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.