Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.09.2019 08:50 (Üye) Soru : Sayın ilgili, İflas kararı verilmiş bir a.ş.’tinde , iflas kararından sonra yapılacak muhasebe işlemleri nelerdir. İflas kararı verilen bir şirketin, mali müşaviri olarak atanmış bulunmakla , iflas kararından sonra görevlerimiz neler olduğunu tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. Teşekkürlet

Cevap : İflas kararı verilmiş şirketin muhasebe kayıtları için özel bir kayıt yöntemi yoktur Mal alınır, mal satılır, borç ödenir, alacak tahsil edilir ve vergisel yükümlülükleri yerine getirilir.Meslek mensubunun sorumluluklarında da farklılık olmaz 3568 sayılı yasadaki yükümlülükler yerine getirilir.VUK Mük. 227. madde deki sorumlulukları vardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.