Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.09.2019 10:14 (Üye) Soru : Merhaba, iki ortaklı tek yönetm kurulundan oluşan anonim şirketin aktifinde kayıtlı gayri menkullerin alım satım yetkisinin genel kurulun onayı alındıktan sonra yapılması için yetki kısıtlaması yapabilirmiyiz. Anasözleşmenin temsil ve yetki maddesinde tadil yaparak, YK nın gayrimenkul alım ve satımı GK onayı alındıktan sonra yapılabilecektir. şeklinde madde ekleyebilirmiyiz. SAygılarımla,

Cevap : TTK 375 e göre şirketi yönetim kurulu yönetir, burada bu bahsi geçen sınırlamada yönetim kurulunun yetkilerine müdahale olacaktır, zaten kanunda toplu veya büyük ölçekli (çoklu)gayrimenkul satışlarında genel kurul onayını işaret etmektedir bu cevazda bir hüküm esas mukavelede yer alabilir, ancak tüm gayrimenkul satış işlemlerini kapsayan bir sınırlama olamayacağını değerlendirmekteyim
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.