Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.09.2019 15:09 (Üye) Soru : Üstadım;A.Ş. Tek ortak huzur hakkı ödemesi yapılacak.Kendisi kurucu ortak olmayıp devir almış 4a emeklisidir.Gelir ve Damga vergisi kesintisi yapıyoruz değil mi brüt ücretten?Özellikli bir durum var mıdır gelir vergisi kesintisi olmayacağına dair?Saygılar

Cevap : Huzur hakkının, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 394 üncü ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci ve 94 üncü maddelerine göre niteliği itibariyle ücret olarak sayılması ve stopaja tabi olması, aynı zamanda 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre ödenen huzur haklarına asgari geçim indirimi uygulanması nedeniyle ücret tediye bordrolarına kaydedilmesi ve yasal defterlere işlenmesi zorunlu olduğundan kurumun denetim elemanları tarafından işyeri defter ve belgelerinde yapılan incelemelerde bu türden bir ödemenin tespiti halinde öncelikle ödeme yapılan kişinin sigortalılık statüsüne bakılmalı, buna göre prime esas kazanca tabi olup olmadığı tespit edilmeli, ancak her koşulda huzur hakkı ödemesinin yasal deftere işlenmesi ve ücret tediye bordrolarına kaydedilmesi nedeniyle geçersizlik halinin varlığı kabul edilerek 5510 sayılı kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının ( e ) bendinin ( 4 ) ve ( 5 ) numaralı alt bentleri uyarınca idari para cezası önerilmemeli ve uygulanmamalıdır. Huzur hakkı ödemesi yapılan kişilerin şirketteki konumu ve şirketin türüne göre prime tabi olup olmadığı tespit edilmektedir. Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında yani iş akdine bağlı olarak, yönetim kurulu üyesi olduğu şirkette çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulması gerekir, Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b maddesi kapsamında yani bağ kurlu ise bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.