Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.09.2019 15:53 (Üye) Soru : Merhaba İmalat sektöründe çalışan bir firmamda 17103 SK kapsamında 3 tane işçi çalışmakta 2018 ortalama işçi saysı ise 21 Ağustos/2019 döneminde teşvik kapsamında olmayan bir işçi işten çıkıyor ve ortalama işçi sayısı 20 ye düşüyor 17103 SK kapsamında çalışan işçilerden 1 tanesi mi teşvik kapsamından çıkıp normal APHB kapsamına giriyor yoksa diğer işçilerde mi teşvikten faydalanmıyor? Eylül/2019 da 17103 teşvik kapsamında olmayan bir işçi işe aldığımız zaman Eylül/2019 ortalama işçi sayısı tekrar 21 e yükseldiği için önceden 17103 SK kapsamında teşvikten faydalanan 3 işçilerin teşviki devam eder mi? Vereceğiniz cevap için teşekkür ederim.

Cevap : Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten, maddede arandan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında (Ocak – Aralık ay/dönemi) işe alındığı işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir. Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.