Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.09.2019 09:22 (Üye) Soru : Sayin yetkili Smmm ler ve ymmler devlet memuru mu? Evet hayır net cevap lutfen. maliye bakanlığı da daha cevap vermedi.DEGİLSe kgk mensupları devlet memuru ise İSMMMO eğitim nasıl veriyor

Cevap : SMMM VE YMM devlet memuru değildir.Devlet memurları 657 sayılı kanuna tabi olup devlete hizmet eden kişilerdir. KGK ;660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup kanunda belirtilen işleri yapar. KGK yönetimi: Kurulun oluşumu MADDE 4 ? (1) Kurul; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından önerilecek dörder aday arasından ikişer kişi, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bağlı olduğu Bakanlıklar ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından önerilecek ikişer aday arasından birer kişi olmak üzere, Bakanlar Kurulu tarafından atanan dokuz üyeden oluşur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.