Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.09.2019 15:37 (Üye) Soru : Merhaba, Şİrket yıl boyunca sürekli olarak tüm personele her hafta ,aylık maaşından mahsup edilmek üzere avans ödemesi yapabilir mi? (Herhangi bir toplu iş sözleşmesi söz konusu değil) bu tip bir avans ödemesinin iş kanunu ve vergi kanunu açısından sakıncası var mı? Teşekkürler

Cevap : Personel avansları, personel ve işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben önceden ödenen paralar olup personel avansları hesabında izlenmektedir (196). Çalışana yapılan ödemeler bu hesaba borç; nakden iadeler ile istihkaklardan kesilen tutarlar ile çalışanın getirdiği belgeler tutarı alacak kaydedilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.