Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.09.2019 15:51 (Üye) Soru : 2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 23 ve 23A maddeleri kapsamında , mevcut yatırımın 4.bölgeden 1.bölgeye taşınmasında (bölge değişikliği ve 5 yıl dolduktan sonra) 1-Yatırım teşvik belgesindeki kullanılmayan yatırım katkı oranı ve indirimli kurumlar vergisi oranı teşvikleri kullanılabilir mi ? 2-Bölge değişikliği nedeniyle Sigorta Primi işveren desteği daha önce kullandığı 5 yıllık teşvik ne olacak ve 6.yıldaki işveren prim desteğinden yararlanabilecek mi ? yardımlarınız için teşekkürler

Cevap : Yatırım yeri değişikliği (1) Teşvik belgesine bağlanmış yatırımlara ilişkin yer değişikliği talepleri teşvik belgesi müracaatını değerlendiren ilgili mercie yapılır. Söz konusu değişiklik talepleri bölgesel ve sektörel kısıtlamalara bağlı olarak sonuçlandırılır. (2) Mevcut yatırımlarla birlikte teşvik belgesi kapsamı yatırımların yer değişiklikleri talepleri de bu hükümlerine göre değerlendirilir. (3) İlgili odalara yapılan müracaatlar Müsteşarlığın görüşü alınarak sonuçlandırılır. (4) Yatırım yeri değişikliğinden önce gerçekleştirilmiş olan yatırımlara ilişkin yararlanılan destek unsurları yeni yatırım yerindeki destek unsurlarından fazla ise bu destek unsurlarının fazla olan kısmı ile gerçekleştirilen yatırımlardan varsa yeni yatırım yerine nakli mümkün olmayan harcamalara uygulanan destek unsurları ilgili mevzuatı çerçevesinde yatırımcıdan geri alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.