Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.09.2019 12:36 (Üye) Soru : Bir lojistik firmamız, 10 civarında binek araç alıp, bunları sözleşme karşılığı kiralama yolluyla değerlendirmek istiyor. ana sözleşmesinde araç kiralama ve işletilmesi konusu yok. buradaki mesele araçların KDV sinin indirilip indirilemeyeceği. Ortaklar kurulu karar alıp noter tasdikiyle bu işi yapacağını Vergi dairesine bildirse KDV yi indirebilir mi. . Yoksa araç kiralama ve işletilmesi konusunun ana sözleşme tadili ile tescil edilmesi ile mi KDV Kanunu 30/b ye indirim konusu yapması sözkonusu olur. tereddütte kaldık. sizin mevzuat açısından düşünceniz nedir.. sadece Vewrgi Dairesine bildirimle KDV yi indirim konusu yapabilirmiyiz.

Cevap : Kiralama işi yapacak ise Ana sözleşmede değişiklik yapılması gerekir.Bu durum VD bildirilir. Alınan araçların KDV indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.