Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.09.2019 16:07 (Üye) Soru : 01.01.2019 tarihinde uygulaması başlayan Bireysel emeklilik kesintisi (BES) ile ilgili aynı işyerinde part-tıme kısmi süreli çalışan ile belli dönemde aynı işyerinde ikinci ,üçüncü kez işe girişlerde besten caymış olmasına rağmen tekrar işe girdiği zaman bes kesintisi yapmak zorunlumudur .Bes'e aynı işyerinde dahil etmezsek olurmu

Cevap : Çalışan iki ay içinde cayma hakkını kullanabilecek. Cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilecek. Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilecek. Cayma bildiriminin ulaşmasını takiben 10 işgünü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleriyle birlikte çalışana iade edilecek. Sistemden ayrılma işlemi gerçekleştiren çalışanlar, Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar dahilinde 2 yılda bir tekrar otomatik olarak sisteme dahil edilebilecek. Müsteşarlık bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 3 yıla kadar artırmaya yetkili olacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.