Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.09.2019 16:29 (Üye) Soru : Selamlar... firmamız için geriye dönük teşvik kapsamında bildirimde bulunduk işlemlerimiz hala sgk sisteminde onay sürecindedir... bugün müfredat kartında 2017 04 döneminde bir ipc gördük. görüşmelerimiz neticesinde 5 gün raporlu bir personelin 7 gün raporlu olarak bildirilmesinden kaynaklandığını gördük. 7 gün eksik çalışma süresinin 5 günü rapor 2 günü puantaj tarafımızca da 12 koddan bildirilmiş fakat ek10 verilmemiş. ilgili yılın teşvik tutarlarının 6661 syl kn. asgari ücret desteği teşviğinin tamamının tekrar sgk tarafından tahakkuk ettirildiğini yani 6661 teşviğinin iptal edildiğini ve faiz işlettirildiğini gördük.. Sgk İptal teşvikleri 2017/01 ila 2017/12 dönemleri arasında uygulamiş ve faizleri de ilgili dönem vade tarihinden itibaren hesaplamış. Bu durum hakkında ne yapabileceğimiz konusunda detaylı bir görüş bildirmenizi rica ediyorum. Selamlar... Saygılar....

Cevap : Düzeltme yapmış olsanız bile 2 güne ilişkin resmi açıklama içeren mesnediniz olmadığı için tarafınıza ipc kesilmiş ve bunun sisteme düştüğü tarih itibariyle de faiz uygulanmış. SGK nın bu uygulamasına karşın raporlu olmamasına rağmen raporlu onayladığınız ya da 2 ünü açıklayan onaylı bir belge ile itirazınızın olması ile ortadan kaldırabilirsiniz. 5510 sayılı Yasa’nın 102'nci maddesi hükmüne göre; İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde kuruma ya da kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Bu aşamada idari para cezası kesinleşmediği için, SGK bilgisayar sistemi aylık prim ve hizmet belgesinde teşvik ile ilgili 5510 sayılı Kanun numarasının seçimini engellemez. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu aşamada da borç kesinleşmediği için, teşvikten yararlanmaya devam edilmesi gerekmektedir. Ancak sistem, idari para cezası tebliğ tarihinden on beş gün geçtikten sonra, aylık prim ve hizmet belgesinde teşvik ile ilgili 5510 sayılı Kanun numarasının seçimine müsaade etmemektedir. Bu durumda, işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi halinde teşvikten yararlanmaya devam edilmesi mümkündür. 5510 sayılı Kanun numarası seçilmeyen aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte, 5510 sayılı Kanun numarası seçilen asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.