Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.09.2019 14:11 (Üye) Soru : Sayın üstad, bir şirketimizde iş yaptırdığımız firmaya ön ödemeler yapılmış firma yapmış olduğu işler bu meblağı karşılayamamış ve iş ilişkisi kesilmiştir. İş yaptırdığımız firmadan alcaklı durumunda davalık olduk. Sorum Şu ; dava sonucunda alacağımızı tahsil edemezsek değersiz olarak gider yazabilir miyiz ?

Cevap : Alacağın değersiz olabilmesi için vuk 322. maddesindeki koşulları sağlanması gerekir. Değersiz Alacaklar Madde 322 Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmıyan alacaklar değersiz alacaktır. Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.