Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.09.2019 12:03 (Üye) Soru : Soru 1) Vergi mükellefi olmayan ve özellikle elinde vergiden muaf olduğuna dair bir belgesi bulunmayan birinden yaptığımız mal/hizmet alımı için gider pusulası düzenleyebilir miyiz? Soru 2) Düzenlediğimiz gider pusulasının aslı mı sureti mi bizde kalacak acaba? Gerçi VUK ta aslı işi yaptıranda, sureti düzenleyende kalır diyor. yazıyor. Ancak bu gider pusulası bizim alış faturamız yerine kullanıldığı için bizde aslının kalması gerekmez mi? Bu hususta tereddüt yaşamaktayım. Görüşünüzü merak etmekteyim. Teşekkür ederim...

Cevap : Gider pusulası düzenlenir.KDV hesaplanmaz.GV stopajı yapılmaz.Gider pusulasının aslı karşı tarafa verilir.Suret sizde kalır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.