Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.09.2019 09:42 (Üye) Soru : 7143 kanuna istinaden 2016 ve 2017 yıllarında matrah artırımında bulunduk. Bugün vergi dairesinden bir yazı geldi ve 2017 yılında bir mükelleften alımımız sahte belge tespiti kapsamında olduğu için 20 nolu kdv tebliğine göre kdv düzeltmesi yapmamızı yani kdv yi çıkarmamız istenmiş. Firmadan alımımıza ait kdv tutarı 14.200 tl ve Şubat 2017 dönemindedir. Henüz hesaplara bakamadık tüm olasılıkları düşündüğümüzde aşağıdaki 4 olasılığa göre durumumuz ne olur? 1. Durum; Şubat 2017 kdv beyanından kdv düşünce haziran kdv döneminde zaten ödeme çıktığı için haziran 2017 de 14.200 tl ödeme çıkıyor Bu durumda 14.200 tl ödenmelimi? 2. Durum; Şubat 2017 kdv beyanından kdv düşünce 2018 Eylül dönemine kadar ödeme çıkmıyor ancak Eylül 2018 de 14.200 TL ödeme çıkıyor Bu durumda 14.200 tl Eylül 2018 döneminde ödenmelimi? 3. Durum; Şubat 2017 kdv beyanından kdv düşünce 2017 Kasım dönemine sadece 6.400 TL ödeme çıkıyor ancak bugüne yani Temmuz 2019 a kadar devir kdv yüzünden kalan 7.800 tl kadar ödeme çıkmıyor bu durumda Temmuz 2019 kdv beyanındaki devir kdv 49.200 TL 14.200 TL kadar düşüp 35.000 TL mi olmalı yoksa 7.800 TL düşüp 41.400 olarak mı devam etmelidir? 4.Durum; Şubat 2017 kdv beyanından kdv düşünce bugüne yani Temmuz 2019 a kadar devir kdv yüzünden herhangi bir ödeme çıkmıyor bu durumda Temmuz 2019 kdv beyanındaki devir kdv 49.200 TL 14.200 TL kadar düşüp 35.000 TL mi olmalı yoksa devir kdv düşmez ve 49.200 TL olarak devam mı eder? 7143 matrah artırımı be anlama gelmektedir? Neden yaptık bizi korumayacaksa?

Cevap : 7143 sayılı Kanuna göre vergi artırımından yararlanmak isteyen mükellefler nezdinde, artırımda bulundukları yıl veya yılların kapsadığı dönemler itibarıyla KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Ancak; -Artırımda bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırımda bulunulan dönemler için “Sonraki Dönemlere Devreden KDV” yönünden vergi incelemesi yapılabilecektir. Bu incelemelerde artırımda bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemeyecek, elde edilen bulgular artırımda bulunulmayan dönemlerdeki tarhiyatlar için kullanılabilecektir. -Artırımda bulunulan dönemler için iade hakkı doğuran işlemlerden ya da ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iade ve terkin taleplerine ilişkin olarak (iade ve terkinin doğruluğunu teminen doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmet temin edilen mükellefler nezdinde karşıt incelemeler dâhil) vergi incelemesi yapılabilecektir. İnceleme sonunda artırımda bulunulan dönemler için terkin ve iade işlemleri ile sınırlı olmak üzere tarhiyat yapılabilecektir. Buna göre, KDV artırımında bulunulan yıllarla ilgili olarak mükellefler hakkında sonraki dönemlere devreden indirilebilir KDV ve ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile sınırlı olmak üzere, 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen 2 aylık inceleme süresi şartı aranmaksızın, inceleme ve tarhiyat yapılabilecektir. Bu durumda .Düzeltme ilgili ayda ve ödemenin çıktığı dönemde yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.