Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.09.2019 10:40 (Üye) Soru : p) Çalışanın iş sözleşmesi, işe başlangıç tarihinden itibaren iki yıllık süre dolmadan işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık veya yetersizliği veyahut da kendi kusurundan kaynaklanan nedenlerle iş kanununun 17.18. veya 25. Maddelerinden birine dayalı olarak feshedilmesi halinde yada çalışanın haklı nedenler dışında kalan bir nedenle iş sözleşmesini sona erdirmesi halinde daha önce kendisine sağlanan eğitim sürecinde yapılmış olan masrafların tamamı, iş sözleşmesinin sona erdirildiği tarihte kendisinden tahsil edilir. Kadın çalışanın evlilik sebebi ile işten ayrılmasında da eğitim masrafları çalışandan tahsil edilir. Eğitim masraflarının tutarının tespitinde personel için yapılmış olan ulaşım, konaklama, yemek bedeli gibi gerekli tüm ödemelerde dikkate alınır. yukarıdaki gibi madde bu sözleşme maddesi aykırı birşey varmıdır. 1-ücret kesilirse fatura edilmelimidir? 2-eğitim ücreti kesilmesinde kanuna göre bir aykırılık varmıdır.?

Cevap : İş sözleşmesinde işçinin belirli bir süreden önce işten ayrılması durumunda, ona yapılan eğitim masraflarının geri isteneceğine dair hüküm bulunması hukuken mümkündür. İşçi, yükümlü olduğu sürenin bir kısmını çalışmışsa, tüm eğitim masrafı işçiden istenemez. Böyle bir durumda, işçinin çalıştığı süreler kadar miktar eğitim masrafından düşülmelidir. İşçiler tarafından bilinmesi gereken ise; bu tip eğitim masrafı geri iadelerine ilişkin hükümlerin iş sözleşmesine koyulması halinde, yükümlü olunan süreler kadar çalışılmaması halinde eğitim masrafının geri istenmesinin hukuken mümkün olduğudur. İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde ise hiçbir şekilde eğitim masraflarının iadesi söz konusu olmayacaktır. . Konu hakkında Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 01.12.2015 tarih ve 2014/20611 E kararını inceleyebilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.