Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.09.2019 11:08 (Üye) Soru : merhaba, 2019 nisan ayında açılan işyerinde 1 kişi 5510 sk kapsamında 1 kişi 17103 sk kapsamında sigortalı çalışmaktadır. Aynı işveren ortalama hesabı yapılmaksızın 3.kişiyi yine 17103 sayılı kanun kapsamında sigortalı çalıştırabilir mi? iyi çalışmalar

Cevap : İşveren yönünden: a) İşyerinin özel sektör işverenine ait olması, Teşvikten 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun 3üncü maddesine göre istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine göre yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı faydalanılamayacaktır. b) Sigortalının, işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında (Ocak-Aralık döneminde) işe alındığı işyerinin APHB veya MPHB’ de kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, Ortalama hesabında, 0,01-0,49 arasındaki küsuratlar sıfıra, 0,50-0,99 arasındakiler ise tama iblağ edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.