Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.09.2019 11:06 (Üye) Soru : Merhaba, Ağustos ayında şirket birleşmei yapıldı. Bayimiz olan şirket ile birleşerek bünyemize katıldı. SGK ile ilgili işlemler yapıldı. Önceki sigorta numarası aynı kaldı. Sadece Unvan ve e-bildirge kullanıcı şifreleri değişti. Dolayısı ile işçiler açısından herhangi bir giriş-çıkış olmadı. Ancak bir konuda tereddüt yaşadık. "Birleşmede eski şirkette çalışanlar yeni şirkete devrolduğu için işçilerin kümülatif vergi matrahları da sıfırlanmalı" diye görüş bildirenler oldu bu konu da birkaç makalede gördük. Bu yüzden bu konu da tereddüt yaşıyoruz. Bu konuda nasıl bir yol izleyelim.

Cevap : Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı ya da kısaltılmış adıyla KGVM, gelir vergisi oranını tespit etmek için kullanılan bir takvim yılı içindeki gelir vergisi matrahları toplamını ifade etmektedir. Gelir vergisinin hangi orandan alınacağına karar vermek için kümülatif gelir vergisi matrahının gelir vergisi tarifesinde hangi dilimde yer aldığına bakılır. Takvim yılını ilgilendirdiği için Ocak ayında sıfırlanmaktadır. T. C. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Dairesi Başkanlığı B.07.1.GİB.4.34.I6.01/GVK-103-12713 sayılı özelgede, gelir vergisi kanunu 61, 94 ve 103 maddeler kapsamında vergilendirilme konusunda, yıl içerisinde iş değiştiren personellerin eski kümülatif gelir vergisi matrahlarının yeni işyerleri ile ilişkilendirilmeyeceği anlaşılmaktadır. Yani yıl içinde yeni işe başlayan personeller, sıfırdan yeni matrah ile işlem yapabilmektedirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.