Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.09.2019 15:30 (Üye) Soru : Sayın Danışman, 2009 Yılı Defter ve Belgeleri Sgk Yönünden Ne Zaman Zaman Aşımına Uğramaktadır. İyi Çalışmalar

Cevap : İşyeri Yasal Kayıt ve Belgelerini Saklama Süresi: İşyeri yasal kayıt ve belgelerini saklama süresi 01/05/2004-30/09/2008 tarihleri arasında yürürlükte kalan Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde beş yıl olarak belirtilmişken, 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında bu süre ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl, kamu idareleri için ise otuz yıl olarak belirlenmiş, ancak aynı tarihte yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 23 üncü maddesinde, 10 yıl olan saklama süresinin 2008 yılı için 5 yıl, 2009 yılı için 6 yıl, 2010 yılı için 7 yıl, 2011 yılı için 8 yıl, 2012 yılı için 9 yıl olarak, kamu idareleri için 30 yıl olan saklama süresinin ise 2008 yılı için 5 ve sonraki yıllarda 30 yıl tamamlanıncaya kadar her yıl birer yıl artırılarak uygulanacağı belirtilmiş, işyeri yasal kayıt ve belgelerinin saklama süresinin tespitinde bu geçiş hükmü uygulanmış, ancak söz konusu Yönetmelik 12.05.2010 tarih - 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 125 inci maddesi ile 12/05/2010 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış ve yeni yönetmelikte de herhangi bir geçiş hükmü yer almamıştı. Buna karşın yeni yönetmelikte yer almasa bile bu geçiş hükmü bir süreliğine daha uygulandı, fakat daha sonra uygulamada değişikliğe gidildi. Bu yeni duruma göre; 506 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu 2007 ve öncesi yıllar için kayıt ve belge saklama süresi beş yıl (kamu sektörü dahil) olarak uygulanacaktır. 5510 sayılı Kanun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş ve işyeri yasal kayıt ve belgelerini saklama süresi bu tarihten itibaren kamu idareleri için 30, diğer işverenler için 10 yıla çıkarılmış olduğundan, müfettişler tarafından, 2008 yılı Eylül ve önceki aylara ait işyeri yasal kayıt ve belgeleri için saklama süresi beş yıl, Kasım ve sonraki aylar için on yıl (kamu sektörü için 30 yıl) olarak uygulanacaktır. Ay bazında değil de yıl bazında düşünüldüğünde ise 2008 yılı yasal kayıt ve belgelerini saklama süresi on yıl (kamu sektörü için 30 yıl) olarak uygulanacaktır. 2009 ve sonraki yıllar için ise işyeri yasal kayıt ve belgelerini saklama süresi ise tabi ki on yıl (kamu idareleri için 30 yıl) olarak uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.