Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.09.2019 12:42 (Üye) Soru : Merhabalar, Muhasebe hizmet sözleşmesine dayalı aylık muhasebe hizmet bedeli borçlarının zaman aşımı süresi nedir? Teşekkür ederim.

Cevap : Borçlar kanuna göre zamanaşımı 10 yıldır. TBK 146. maddede zamanaşımı süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde alacakların zamanaşımı süresi on yıldır. TBK 147. maddede ise bazı durumlarda zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğunu belirtir. Bu durumlardan bazıları şunlardır: Kira bedelleri, anapara faizleri, otel ve pansiyon konaklamaları ile lokantalardaki yeme içme bedelleri, simsarlık sözleşmesinden doğmuş olan alacaklar gibi alacaklar için zamanaşımı süresi beş yıldır. Türk Borçlar Kanunu’nda 5 ve 10 yıl dışında da zamanaşımı süreleri vardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.