Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.09.2019 11:47 (Üye) Soru : Gerçek usulde vergilendirilen, adi ortaklıkta ticari plakalı minibüs işletmeciliğinde ortaklardan biri hissesini sattı. Bundan dolayı 65.000 kar (plaka ve araç kasası) elde etmiştir. Bu tutar gelir vergisine tabi midir, muafiyet ve istisnası var mı?

Cevap : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır...” hükmü yer almıştır. Aynı Kanunun 38. maddesinde de; “Bilanço esasına göre ticari kazanç teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce;İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir. İşletmeden çekilen değerler ise bu farka ilave olunur.”hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 39. maddesinde de; “İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki müspet farktır. (Elde edilen hasılat tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları; giderler ise, tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade eder) ... Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41. maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmü yer almıştır. Bu hükümlere göre, ticari taksicilik işinde kullanılan ve kazancı gerçek usulde tespit edilen işletmenin aktifine kayıtlı bulunan ticari plaka ile ticari taksinin satılmasından elde edilen kazancın yıllık ticari kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.