Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.09.2019 16:47 (Üye) Soru : Merhaba, meslektaşımla fikir birliği yapamadık size soralım dedim. "İki farklı firmada sigortalı çalışan kişi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vermek zorunda değilmidir?"

Cevap : GVK 86/1-b. maddesindeki şartalar varsa yıllık gv beyannamesi verilir. b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (4962 sayılı Kanunun 17/D maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 07.08.2003)(birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil) Birden fazla iş verenden alınan Brüt ücretler toplamı; 2019 için 40.000 TL 2018 için 34.000 TL 2017 için 30.000 TL 2016 için 30.000 TL 2015 için 29.000 TL 2014 için 27.000 TL Geçmesi halinde Tüm iş yerlerinden alınan ücretler toplanır.Yıllık beyanname ile ücret geliri olarak beyan edilir.Hesaplanan vergiden işverenlerce kesilen vergiler mahsup edilir.Kalan tutar ödenir. TEK İŞ VERENDEN ALINAN ÜCRET TUTARI NE OLURSA OLSUN BEYAN EDİLMEZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.