Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.09.2019 10:03 (Üye) Soru : Ustad günaydın daha önce size iki defa bu soruyu sordum.Cevabını net alamadım. 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanan işçilerimiz var.23.07.2019 tarihinde yapılan denetimde sigortasız çalışan 3 kişi tespit edilmiş olup tutanak tutuldu. Tutanak tutulan işçiler için işe giriş tarihleri 23.07.2019 olarak yazılmış.Bu işçilerin girişlerini 23.07.2019 tarihine yaptık.üçü de 15.08.2019 tarihinde işten ayrıldılar.çıkışlarını verdik. Haziran ayında 5, temmuz ayında ise tutanak tutulan işçileri saymazsak 6 ssk çalışanımız var. Mahkeme kararıyla ya da yapılan denetimlerde sigortasız veya sahte sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işveren, ilk bir ay prim teşvikinden yararlanamayacak deniyor. SİZDEN SADECE ŞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM.BUNUN CEVABINI ALAMADIM Biz hangi ay işçilerimizi teşvikten yararlandıramayacağız.Temmuz ayında mı yoksa ağustos ayında mı. Ben temmuz ayında işçileri teşvikten yararlandırmadım.(%5 lik indirim de dahil) doğrusunu mu yaptım. İkincisi ; Çalıştırılan sigortasız işçi sayısı 5 kişiden fazla olmayacak. Ama işyerindeki toplam sigortalı sayısının yüzde 1'ini de aşmayacak diyorsunuz bunu anlayamadım.Bu şart’a uyuyormuyuz.Örnek vererek beni aydınlatırsanız sevinirim.

Cevap : SİZDEN SADECE ŞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM.BUNUN CEVABINI ALAMADIM ???? Biz hangi ay işçilerimizi teşvikten yararlandıramayacağız.Temmuz ayında mı yoksa ağustos ayında mı. Ben temmuz ayında işçileri teşvikten yararlandırmadım.(%5 lik indirim de dahil) doğrusunu mu yaptım. Tutanağın tutulduğu ayı takip eden ay teşvikten yararlandırılmamaktadır. İkincisi ; Çalıştırılan sigortasız işçi sayısı 5 kişiden fazla olmayacak. Ama işyerindeki toplam sigortalı sayısının yüzde 1'ini de aşmayacak diyorsunuz bunu anlayamadım.Bu şart’a uyuyormuyuz.Örnek vererek beni aydınlatırsanız sevinirim. Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, yukarıda belirtilen 1 ay ve 1 yıl şeklindeki prim teşvik yasağı uygulanmayacak, bunun yerine sosyal güvenlik mevzuatında öngörülen ek prim, gecikme zammı ve idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır. Örnek-: 500 işçi çalıştıran X işyerinde SGK Müfettişleri tarafından yapılan denetimde 5 yabancı uyruklu kişinin sigortalı olmadığının tespit edildiğini düşünelim. Sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen kişi sayısı, 5 kişiyi ve toplam işçi sayısının %1’ini geçmediğinden, işverene sigorta primi teşvik yasağı uygulanmayacak, sadece sigortasız çalıştırılan kişilerden dolayı ek prim, gecikme zammı ve idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.