Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.09.2019 12:32 (Üye) Soru : Merhaba, 2 Ortaklı limited şirkette , şirket ortakları şahsi araçlarını şirket işlerinde kullanmak üzere sözleşme karşılığı piyasa rayiç bedelleri üzerinden kiraladılar. Damga Vergisi beyanı yapıldı. Stopaj hesaplanıp Muhtasarda beyan edilecek, KDV tevkifatıda 2 nolu beyanla ayrıca gerçekleştirilecek. Ancak sorum şudur: Yapılan işlem kiralama olduğu için 041 Kodu ile muhtasarda beyan edildiğinde Adres kodu vb diğer bilgileri talep etmektedir. Bunun için nasol bir yol izlemeliyiz.

Cevap : Nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda bizimde bilgimiz yok. Ancak Muhtasarda 041 kod doğrudur. Beyanname formatı konusunda GİB e beyan bölümü ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.