Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.09.2019 12:17 (Üye) Soru : Firma 2018 ocak açılış. 2018 Yılı ortalama işçi sayısı 2 kişidir. 2019 son 6 ay ortalaması 1 kişidir ve işçi 6111 li dir(açılıştan beri çalışıyor). Eylül ayında 2 işkurlu işçi girişi oldu. Teşvik tanımlaması yaptım. 17103 e göre Ortalama 2 işçi yazıyor. 6111 e göre son 6 ayın ortalaması 1 diyor. SORU1: İşçilerin birini 17103 diğer işçiyi 6111 li olarak gösterebilir miyiz? SORU2: 6111 teşviği 17103 veya 27103 ü etkiler mi?

Cevap : Söz konusu bir sigortalı için sadece bir teşvikin uygulanması şartı 6111 sayılı Kanunun 38. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine eklenen "Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır" cümlesi ile bir sigortalı için birden fazla teşvikin uygulanması imkânı getirilmiştir. Bu şekilde aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun''''un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki 5 puanlık prim indirimi öncelikli olmak üzere diğer teşvikler uygulanabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.