Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.09.2019 10:36 (Üye) Soru : Üstadım selamlar. İşten ayrılan personel mahkeme nezdinde açtığı davayı kazandı. Şirket aleyhine sonuçlanan mahkeme kararına göre personele ihbar, kıdem tazminatı ödenmesine hükmedildi. Ödenen tazminatlar anapara+işlenmiş faiz olarak hesaplandı. Hesaplayacağımız gelir vergisi tevkifatı ve demga vergisi matrahı olarak tazminatların anapara tutarını mı işlenmiş faizi ile birlikte toplam tutarını mı baz almalıyız? Yardımınızı rica ederim.

Cevap : Net den Brüte hesaplaması yaparak matraha ulaşılır.İhbar tazminatından GV tevkifatı yapılır.Kıdem tazminatından GV tevkifatı yapılmaz.matrah üzerinden ayrıca DV hesaplanır. Faiz ise KKEG yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.