Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.09.2019 11:26 (Üye) Soru : İyi çalışmalar Sayın Danışman. Sorum ikale sözleşmesi kapsamında arabulucu nezdinde işçiye dava açmaması karşılığında ödenecek olan işe başlatmama ve boşta geçen sürelere isabet eden tutarların SGK Pirim işlemlerine tabi tutulup tutulmayacağı hakkındadır. 31.07.2019 tarihinde personelin iş akdi işveren tarafından işçinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek fesih edilmiştir. Personelin bordrosu kapatılmıştır. İşçi ve İşveren arasında yapılan görüşme neticesinde personel ile 01.10.2019 tarihinde ikale sözleşmesi yapılması öngörülmektedir. ( Kıdem tazminatı ödemesi tavandan yapılmıştır.) Bu kapsamda; 1- Personelin bordrosu 07/2019 dönemi itibari ile kapatılmıştır. 10/2019 döneminde ikale sözleşmesi kapsamında yapılacak olan ödemeler SGK pirimine tabi midir ? Tabi ise hangi dönem SGK bildirgesinde gösterilmelidir? Temmuz döneminde işçi SGK tavan ücretten bildirilmiştir. Saygılarımla.

Cevap : SGK tarafından 28/02/2019 tarih ve E.3381987 Sayılı Genel Yazı konuya esas teşkil etmektedir. SGK’ya göre arabuluculuk faaliyeti sonucu işe iade dışında anlaşmaya varılması halinde; iş sözleşmesinin fesih tarihi işverence işçinin işten çıkartıldığı tarih olacağından ve işçiye iş güvencesi tazminatı ile en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesi de söz konusu olmayacağından, iş akdinin feshinden sonraki süre için işverenin SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu anlamda arabulucu yolu ile çözüme varılması halinde iş akdinin fesih tarihi işçinin işten çıkarıldığı tarih olduğundan, bu aşamada öngörülen ücretler nedeniyle sigortalı adına ek bir prim gün sayısı kazancı, işverenler açısından da ek aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenme yükümlülüğü oluşmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.