Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.09.2019 10:32 (Üye) Soru : merhaba , LTD.STI lerde şirket ortaklarının sorumluluğu ıle ilgili sorum olacaktı? 1 - şirket ortaklarının borçlara karşı sorumluluğu , kurucu ortak veya şirkete sonradan hisse alıp ortak olanlar acısından bir fark var mı? 2 - kurucu ortak veya sonradan hisse alıp şirkete ortak olanların şirketin sgk - vergi - ve şirket ticari borç - alacakları karşısındaki sorumluluğu nedir ? 3 - ornegin 2002 yılında 3 ortakla kurulan ve 2018/eylul ayında tasviyeye giren bir LTD.STI var. bu 3 ortaktan 2 tanesi 2016 yılında şirket hisselerinin tamamını bir kişiye satarak , şirketten ayrılıyorlar. şirket subat/2016 itibaren 1 kurucu ve 1 tane de sonradan hisse alarak ortak olan 2 kişiye ait oluyor. şirketin satılan hisselerini alan yeni ortağın sorumluluğu ile en baştan beri şirkette olan 1 kurucu ortağın sorumluğu şirket borç-alacaklarına karşı eşit midir? 4 - yoksa şirkete subat/2016 yılında hisse alarak ortak olan kişinin sorumluluğu sgk - vergi - ve ticari boç-alacaklara karşı mali sorumluluğu , şirketin kurulduğu 2002 yılından mı başlar - yoksa hisseleri aldığı subat/2016 döneminden itibaren mi başlar? 5 - subat / 2016 da şirkete ait hisselerinin tamamını satan, 2 kurucu ortağın da , hisselerini sattıkları bu şirkete ait tüm mali sorumlulukları sgk - vergi - ticari borç -alacak vb. yukumluluklerı , hisselerini sattıkları subat / 2016 itibari ile tamemen bitmiş midir? mesela 2015 yılı dönemine ait bir sgk incelemesi sonucu , şirkete kesilen para cezasından dolayı bu eski ortakların herhangi bir ödeme sorumluğu var mıdır? yoksa bu inceleme den tahakkuk eden borçtan hisselerini sattıkları yeni ortak mı sorumludur. sorularımı tek tek açıklarsanız cok memnun olurum. teşekkürler.

Cevap : Vergi hukuku açısında Limited şirket ortaklarının kamuya karşı sorumlulukları 6183 sayılı kanın 35. maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Limited şirketlerin amme borçları Madde 35 Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur. Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.