Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.09.2019 16:57 (Üye) Soru : Müşterim şahsı üzerine aldığı zemin katın kabası tamamlanmış 8 daire 8 dükkan şeklindeki arsasını(8 daire ve 8 dükkan şeklinde tapuları var) yüzde olarak kar bölüşümü olacak şekilde bir inşaat şirketi ile yapım sözleşmesi yaparak satmak istiyor. 1- Şahsına Gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirmelimi? 2-Yapıların satışandan doğan kazançlar değer artış kazancı olarak degerlendirilebilirmi? 3-Kat karşılı olarak vermesi durumunda mükellefiyet gereklimidir? Bu konuda nasıl bir yol izlenmelidir. Görüşlerini bekliyorum Saygılar

Cevap : Gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirilecek elde edilen kazanç Ticari kazanç olur. Konu ile ilgili olarak odamızın hazırladığı eğitim notları için aşağıdaki linki inceleyiniz. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/SeminerNotlar/24052014/%C4%B0n%C5%9Faat_i%C5%9Fletmelerinde_Muhasebe_Ve_Vergi_Uygulamalar%C4%B1_Semineri.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.