Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.10.2019 15:18 (Üye) Soru : Cam çubukları alev makinesi ile ısıtarak biblo,hayvan,boncuk türevi hediyelik eşya yapan bir mükellefim var. Mükellefimin bana aktardığı bilgi de cam fabrikasında çalışan işçilerin daha erken emek olduğunu söyledi bunun nedenin cam işçiliğinin üfleyerek yapılmasını belirtti. Kendi işçilerininde erken emekli olup olamayacağını soruyor. Mükellefimin SSK işyeri tehlike derecesi 2 olup. Küçük bir imalathanedir. Teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap : Yapılan iş tehlikeli ve çok tehlikeli grupta görünüyor ve fili hizmete tabidir., İŞyerinin faaliyet konusu ile NACE kodu örtüşüyor mu ? Bunu bir kontrol etmeniz gerekiyor. Zira fiili hizmet zammından yararlanılacak işler aşağıda belirtildiği üzere faaliyet konunuz geçmektedir. Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından, bazı işyerleri ve işlerde hizmet akdi ile çalışan sigortalılar ile kamu görevlileri yararlanabilmektedir. Bu işyerleri ve işler şunlardır; Cam fabrika ve atölyeleri 1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar. 60 2) Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) çalışanlar. 3) Ateşçilik işlerinde çalışanlar. 4) Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar. 5) Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar. 6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar. 7) Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar. 8) Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar. 9) Traş işlerinde çalışanlar. 10) Asitle hak ve cilâlama işlerinde çalışanlar. 11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar. 12) Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.