Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.10.2019 15:42 (Üye) Soru : Sayın üstadım merhaba, 2019 eylül ayında işe girişini yaptığımız bir işçi için 4447/19 (27103 diğer sektör) işveren SGK prim teşviki hakkı olup bu teşvikten 3 ay sonra yani 2019/12 aydan başlamak üzere faydalandırıldığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, ilk aya ait E bildirgeyi 27103 yeni nesil diğer seçeneğini seçtiğimde ilgili döneme tanım yapmadığım konusunda hata almaktayım. Acaba ilk üç aya ait e bildirgede 5510 say.kanun %5 indirimli seçeneğini seçip, sonrada 2019/12 aya geldiğimizde 27103 yeni nesil diğer teşvik seçeneğini seçerek mi yapmalıyım, tek işçisi olan yeni tescil bu işyeri için 27103 teşvik uygulamasını nasıl yapmalıyım?

Cevap : Bilindiği üzere, 2018/0cak ila 2020/Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı işyerinin; -İmalat sektöründe veya 20/6/2018 tarihli ve 30454 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 9/4/2018 tarihli ve 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektörüne ait işkolu kodlarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin (67,65 TL) sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, -Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı(67,65 TL) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanacaktır. Buna göre, İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyeri dosyaları için “17103”, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyeri dosyaları içinse “27103” kanun numaralarının bordro programlarına tanımlanması gerekmektedir. “İşveren Sistemi - Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” menüsünde yer alan 17103/27103 kanun numarası için yapılacak tanımlama programlarında revize yapılarak, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ücret desteğinden “yararlanmak istiyorum” / “yararlanmak istemiyorum” seçenekleri ile ücret desteğinden yararlanıp yararlanılmayacağı işverenlerimizin tercihine bırakılmıştır. 17103/27103 kanun numaralı belge verilen sigortalı için bahse konu ekran vasıtasıyla tanımlamanın silinmesi ve yeniden tanımlama yapılmaması halinde, tanımı silinen sigortalı Kurumumuz sistemlerince hata listelerine düşürüleceğinden, tanımlaması silinen sigortalı için eş zamanlı olarak yeni tanımlamanın sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.