Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.10.2019 17:27 (Üye) Soru : Merhaba. Yeni işe başlayan personellerden yıl içinde çalıştığı firmalardan kümülatif gelir vergisi matrahını belirten yazı istememiz ve bundan sonra bizdeki vergilendirmenin bu kümülatif gelir vergilerine devam etmemiz gerekiyor mu? Gerekmiyorsa yıl içinde daha önce bizde çalışan sonra ayrılan tekrar bizde bizde işe başlayan personellerin gelir vergisi kesintilerinde nasıl bir uygulama yapacağız?

Cevap : 2003 Yılında GVK 86/ Maddesinde değişiklik yapılarak KÜMÜLE VERGİ MATRAHI taşınması sona ermişti:Yıl içinde işveren değiştiren çalışanlar için vergi dilimi % 15 den başlar 86. madde gereği aynı yıl içinde birden fazla işverenden ücret alanlar yine 86. maddedeki şartlara göre Yıllık GV (ücret) beyannamesi verir.Hesaplanan vergiden işverenler tarafından kesilen vergiler mahsup edilir. Yıl içinde aynı işverenden işten ayrılıp ,tekrar aynı işverende başlaması halinde ise vergi matrahı (dilimi) kaldığı yerden devam edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.