Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.10.2019 17:58 (Üye) Soru : Merhaba , Şirketimiz 14 daireli bir binaya tadilat ve güçlendirme yaparak daire sayısını 18 e çıkarmıştır. Mal sahipleri ile yapılan anlaşma neticesinde elimizde (60m2 büyüklüğünde) 4 daire bulunmaktadır Bu dairelerin satışında kdv oranı % kaç olmalıdır_?

Cevap : Yapı ruhsatı 1.1.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan KONUT İNŞAATI PROJELERİ ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1.1.2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde %8, b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde %18, c) Yukarıdaki belirlemelerin dışında kalan; 1- Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer almayan, 2- Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alsa da 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (KENTSEL DÖNÜŞÜM )kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler (kentsel dönüşüm alanları) ile riskli yapıların bulunduğu yerlerden olan, 3- Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alsa da, arsa birim m2 vergi değeri Bin Türk Lirasının altında kalan, konutlar için %1 olarak,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.