Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.10.2019 12:47 (Üye) Soru : Birleşmede Devir olunan Firmanın Öz Sermayesini Yitirmiş olduğundan Kayıtlı Sermayesi Diğer ( Devir Alan ) Firmaya ne şekilde Aktarımı Yapılacaktır. Not: Devir Alan Firma Devir olan Firmanın Öz Sermayesini Yitirdiği için sermaye artışına Gitmemiştir. Bu durumda Sermaye Hesabının durumu her iki firma için de ne olur?

Cevap : devir alan firmanın bu kaybı telafi edeceği özvarlığa sahip olması gerekir,aksi halde birleşme yapılamaz, Diğer taraftan da özvarlığın kaybı sermaye artışına engel değildir, Devir sonucu bilanço kalemlerindeki değerler devir alan firmanın kayıtlarına olduğu gibi geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyorum, ancak mali kayıtlara ilişkin bu sorunuzun ilgili bölüme sorulmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.