Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.10.2019 11:17 (Üye) Soru : Merhaba, Şirket ortağı olmayan A.Ş. Yönetim kurulu başkanı Türkiye'de sigortalı olmak istiyor. 1. Sorum başkanı olduğu şirkette sigortalı olabilir mi? Olabiliyor ise şartlar nelerdir ? 2. Sigortalı değil de 4/B'ye tabi olabilir ise yine şartlar nelerdir. Şimdiden teşekkürler.

Cevap : AŞ yönetim kurulu üyesi kişi 4b sigorta kapsamındadır. 5510 sayılı Kanunun "Sigortalılığın Başlangıcı" başlıklı 7. maddesine göre; 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten; sermaye şirketlerinden limited şirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kuruluna seçildikleri tarihten itibaren 4/b sigortalılıkları başlayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.