Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.10.2019 14:27 (Üye) Soru : Merhabalar Müşavirliğini yapmış olduğum bir limited şirket 8 yıl önce almış olduğu arsayı satışını yapacak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendi belirtilen tüm şartları taşımaktadır. satış yapıldıktan sonra gayrimenkul satış karının %50 özel fonda tutacaktır. Özel fona atılan tutarın karşılığı ile de şirket kredilerini kapatacaktır. böyle bir durumda istisna bozulur mu

Cevap : Fon hesabına alınan kazanç tutarının mükelleflerce sermayeye ilavesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, fon hesabına alınan kazanç tutarının sermayeye ilave dışında, beş yıl içinde başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılması ya da kurumun tasfiyesi halinde, istisna uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk etmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.