Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.10.2019 12:28 (Üye) Soru : Firmamıza SGK dan yazı geldi Bir işçimiz o dönemde 4 günlük sağlık raporu gelmişti ve sağlık raporu hastane tarafından da bildirilmiştir Biz sgk prim bildirge gönderdik 4 gün raporlu olarak ancak eksik gün formu ve raporu ayrıca iletmedik sgk ya SGK şimdi eksik gün formu ve sağlık raporunu bildirmedik diye eksik gün kabul etmiyor hem 4 günlük prim çıkarıyor hem de ceza kesiyor Ancak sağlık raporları sonradan düzenlenebilir nitelikte olmadığından ötürü bunun istisnası değilmidir? 2017/08 dönemi ile ilgili bu uygulama doğrumudur? Yoksa sağlık raporları her ay verilmesi gerekmez sadece talep halinde mi verilmelidir? Saygılar

Cevap : İşçinin geçici işgöremezliğine ilişkin raporların Sağlık birimlri dışında da işveren tarafından bildirilmesi ya da sistemde görülen raporun onaylanması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereği, geçici iş göremezlik ödeneği; iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde her gün için, hastalık hallerinde ise üçüncü günden başlamak üzere verilmektedir. Bu nedenle, istirahat raporu iş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerle düzenlenmiş ise istirahat gün sayısı üzerinde durulmaksızın, hastalık sebebiyle düzenlenmiş ise 3 gün ve daha uzun süreli istirahatli bırakılan sigortalıların, istirahat süresince işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin elektronik ortamda ve öngörülen süre içinde yapılması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.