Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.10.2019 12:51 (Üye) Soru : işyerimizde çalışmakta olan BAY A 01.10.2019-02.10.2019 tarihlerindi izinsiz işe gelmemiştir. ilgili günler tutanak düzenlenmiştir. 03.10.2019 tarihinde işveren noterden işçinin ikametgahına ihtarname göndermiş olup, 04.10.2019 tarihinde muhtar tarafından tebliğ alınmıştır. soru: işçinin çıkış tarihi 04.10+3 gün bekleme süresi 07.10.2019 mu olacaktır. yoksa 6 gün hak düşürücü sürede eklenecekmidir. teşekkür ederim.

Cevap : Bildirimsiz fesih; iş sözleşmesinin, yasalarda belirtilen durumlarda, iş sözleşmesinin süresinin bitiminden önce veya bildirim öneli beklemeksizin işçi veya işveren tarafından karşı tarafa tek taraflı irade bildiriminde bulunmak suretiyle derhal sona erdirilmesi olarak tanımlanmaktadır. İşçinin devamsızlık yapması durumunda iş sözleşmesinin işverence feshinde de böyle bir durum söz konusudur. Ancak haklı durumda olmalarına rağmen çoğu kez işverenler usul eksiklikleri nedeniyle gereksiz yere ihbar ve kıdem tazminatı ödemek zorunda kaldıkları görülmektedir. 4857 sayılı İş Kanununun 25 II-(g) bendinde, İşçinin, işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi halinde işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.