Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.10.2019 14:46 (Üye) Soru : Sayın yetkili Serbest Meslek vergi mükellefiyim.Askerlik borçlanması yaparsam Yıllık gelir vergi si beyannamemde indirim olarak tamamını düşebilirmiyim.

Cevap : Serbest meslek erbaplarının Askerlik borçlanmaları için SGK na ödedikleri borçlanma prim ve aidatlarının ödemenin yapıldığı döneme ait vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.