Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.10.2019 10:19 (Üye) Soru : Merhabalar üstadım Net asgari ücretin altında kalan ücretler için ilave agi uygulamasında, çalışan brüt ücretinin asgari ücretten biraz yüksek olduğu durumlarda net ücretin asgari ücretin altında kalması halinde de ilave agi uygulanır mı. Örneğin çalışan brüt ücreti 2560 TL olsun. Hak edilen agi dahil net ücret 2020 TL nin altında kalırsa yine ilave agi uygulanacak mıdır. Çalışanın İlle de asgari ücretli mi olması gerekiyor. Luca muhasebe programımızda asgari ücret olup olmamasına bakılmaksızın düşük kalan ücretlere ilave agi ekleniyor. Bu uygulama doğru mudur. Biz tebliğden farklı mana çıkardık. Hata biz de mi acaba teşekkürler

Cevap : Yılın Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile yılın Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder. Agi ilavesi Net asgari ücretin altında kalması halinde uygulanır. Lucanın yaptığı işlem doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.