Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.10.2019 11:32 (Üye) Soru : 27103 sayılı kanunda çalışan personeller 4 nolu işten çıkış kodu ile işveren tarafında işlerine son verileribilir mi

Cevap : Genelgede hangi işten çıkış hallerinde destekten yararlanmanın mümkün olmayacağı belirtilmiş. Bu haller ve işten çıkış kodları şöyle; 1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 15 Toplu işçi çıkarma 17 İşyerinin kapanması 19 Mevsim bitimi 20 Kampanya bitimi 22 Diğer nedenler 25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih Dolayısıyla bu sebeplerin dışındaki sebeplerle işten ayrılma durumunda 3 aylık ücret desteğinden yararlanma mümkün olabilecek. Örneğin; ?2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle 9 Malulen emeklilik nedeniyle 10 Ölüm 11 İş kazası sonucu ölüm 12 Askerlik 13 Kadın işçinin evlenmesi 14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması 16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli 18 İşin sona ermesi 21 Statü değişikliği 23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih 26 Disiplin kurulu kararı ile fesih 27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih 28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.