Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.10.2019 11:44 (Üye) Soru : Merhaba,ssk işe giriş bildirgesi verirken 19-bölümde 2821 sayılı kanuna göre görev kodunu doldurmamız zorunlumudur.Örn tekstil firmasına perakende satış elemanı alıyorsak ilgili alan boşmu kalmalı işçi ,diğer vs seçilmeslimidir.Teşekkür ederim.

Cevap : 19 numaralı alana, 4857 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesine göre doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az % 40'ını kaybettiği "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile tespit edilenleri ve bir yıldan daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezadan veya devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenleri, cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası tecil edilenleri, şartlı salıverme yoluyla tahliye edilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar ile ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunan eski hükümlüleri çalıştıran işverenler tarafından işaretlenecektir. -20 numaralı "2821 sayılı Kanun gereğince belirlenen görev kodu" alanına, hizmet akdine tabi olarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanların bir kısmı 4857 sayılı Kanun'a göre işçi sayılmadıklarından, işçi sayılanların tespit edilebilmesi amacıyla durumlarına uygun olan "1-İşveren vekili", "2- İşçi", "3- 657 SK (4/B) kapsamında çalışanlar", "4- 657 SK (4/C) kapsamında çalışanlar", "5- Çıraklar ve stajyer öğrenciler" ve "6- Diğerleri" seçeneklerinden biri yazılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.