Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.10.2019 09:53 (Üye) Soru : Merhabalar, satmak amaçlı bitmiş gayrimenkulleri stoklarına alan bir Gayrimenkul Yatırım Fonu, Kdv mükellefi olamayan gerçek kişilerden de gayrimenkuller satın almakta olup daha sonra bu gayrimenkulleri satmaktadır. Alırken Sıfır kdv ile stokalara giren gayrimenkulde satılır iken kdv hesaplanmasında; 3065 sayılı kanunun 23. Maddesi f bendinde yer alan "(Ek: 29/3/2018-7104/6 md.) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. " istisnadan yararlanıp sadece satış karı tutarına mı kdv uygulamalıyız yoksa tamamınamı uygulacaktır. ilgili stoklar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. cevabınız için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.

Cevap : İKİNCİ EL GAYRİMENKUL ALIM SATIMI 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların (Gayrimenkul) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan taşınmazların (Gayrimenkul) satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah sistemi uygulanmaz. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan G.menkullerin (İŞ YERİ) alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka % 18 KDV (31/12/2019 KADAR %8) hesaplanacaktır. Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. ÖRNEK Vergi Mükellefi olmayan kişiden 200.000 TL İş yeri satın alınıyor daha sonra Bu iş yerini 250.000 TL satmıştır. Alış bedeli 200.000 Satış bedeli 250.000 Fatura Düzenlenmesi Satış bedeli 250.000 KDV uygulanacak tutar (250.000-200.000) = 50.000 Hesaplanan kdv % 8 (50.000 %8) 4.000 (31/12/2019 den sonra % 18) Tahsil edilen tutar 254 .000 KDV beyannamesinde özel matrah bölümünde gösterilecek tutar : 200.000 KDV beyannamesinde normal teslimler bölümünde gösterilecek tutar : 50.000
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.